top of page
tony m back of head.jpg

Prim

Updated Citnalta logo gradient.png

Livonia Avenue Station on the Canarsie Line in Brooklyn, NY 2022 Project of the Year

In the $10 - $60 million category

Presented by: Construction Management Association of America (CMAA) Metro New York/New Jersey Chapter.

Updated Citnalta logo gradient.png

2022 Contractors of the Year
Presented by: Society of American Military Engineers

Updated Citnalta logo gradient.png
Jeffery J. Zogg Konstwi
Prim New York
Prezante pa: Associated General Contractors NYS
Updated Citnalta logo gradient.png
Nou Pou Li Chanpyon
Prezante pa: Women Builders Council
Updated Citnalta logo gradient.png
Manm Silver
Prezante pa: US Green Building Council
Updated Citnalta logo gradient.png
Lidè Divèsite:
Pou ale pi lwen pase pou reyalize pi wo nivo sèvis ak kominote MWBE.
Prezante pa:  New York Tri-State Chapter
of the NAMC
Updated Citnalta logo gradient.png
PS 678 klase #2 sou
Bridge Brooklyn Business News
"11 pi bèl nouvo bilding nan Brooklyn"
Prezante pa: Bridge Brooklyn Business News
Updated Citnalta logo gradient.png
An rekonesans sipò Kominote MWDBE a
Prezante pa: New York Tri-State Chapter of the NAMC
Updated Citnalta logo gradient.png
Prim Mentor "M".
Prezante pa:  Women Builders Council
Updated Citnalta logo gradient.png
Rekonesans devouman konpayi an nan reyabilitasyon ak restorasyon enfrastrikti transpò piblik la
Prezante pa: New York Transit Museum
Updated Citnalta logo gradient.png
Ekselans nan konsèvasyon istorik pou restorasyon estasyon tren East 180th nan Bronx, New York.
Prezante pa: The Preservation League of
New York State
Updated Citnalta logo gradient.png
Founisè Corporate eksepsyonèl  Prim Divèsite
Prezante pa: National Minority Business Council, Inc.
Updated Citnalta logo gradient.png
Kontraktè pou timoun yo: Timoun nou yo ak fanmi nou yo di ou mèsi
Prezante pa: Contractors for Kids
Updated Citnalta logo gradient.png
Konstriksyon Egzekitif pou ane a
Prezante pa: Construction Financial Management Association – Long Island Chapter
Updated Citnalta logo gradient.png
Ekselans nan prim pèfòmans konstriksyon
Mansyon Onorab -  Fulton Street Transit Center Project
Prezante pa: Metropolitan Transportation Authority
Updated Citnalta logo gradient.png
Ekselan Sèvis Kominotè
Prezante pa: Queens Council Boy Scouts of America
Updated Citnalta logo gradient.png
Bon Scout Prim
Bay moun ki montre nan lavi chak jou ideyal Boy Scouts nan Amerik yo. Yo chwazi moun k ap resevwa yo pou sèvis kominotè eksepsyonèl jan sa montre nan enterè ak lidèchip yo bay anpil òganizasyon ki entérésan ak respè ak estim kòlèg yo genyen.
Prezante pa: Greater New York Councils,
Boy Scouts of America
Updated Citnalta logo gradient.png
Ekselans nan konstriksyon
nan PS 268 la
Prezante pa: Chamber of Commerce of the
Borough of Queens
Updated Citnalta logo gradient.png
Prim kontraktè jeneral pou ane a
pou efò nan pi gwo pousantaj itilizasyon biznis ki baze sou MWBE pandan ane 2003
Prezante pa: Otorite Konstriksyon Lekòl Vil Nouyòk
Updated Citnalta logo gradient.png
Prim Building - Pou Ekselans nan Design ak Konstriksyon
Prezante pa: Queens County Builders and Contractors Association
Updated Citnalta logo gradient.png
Nan apresyasyon Larry Sitbon
rekonesans nan lidèchip eksepsyonèl ak sèvis devwe antreprann ak konpetans, entegrite, ak responsablite nan non kontraktè jeneral la ak endistri konstriksyon nan Eta New York.
Prezante pa: 
General Building Contractors of New York State, Inc.
bottom of page