top of page

Pwojè Konplete

Mass Transit​

 • Konplèks estasyon Jay Lawrence

 • Estasyon 96th St

 • Liy D West End, 7 estasyon

 • 180th St Station, White Plains IRT 

 • Brick Arch Reparasyon - 7th Ave IRT

 • Estasyon LIRR Hicksville

 • Pake Inisyativ Estasyon Amelyore #1-3 Estasyon

 • Estasyon LIRR 8

 • Pake Inisyativ Estasyon Amelyore #8-3 Estasyon

 • Senk Estasyon Reyabilitasyon Columbia University & Eastern Parkway

 • NYCT Bowling Green

 • 34th St Renovasyon

 • Estasyon Fulton St

 • Eastern Parkway

 • Renovasyon estasyon Wall St

 • LIRR Atlantic Beach

 • 34th St Renovasyon

 • 7 Estasyon Renovasyon

 • 2nd Ave Subway fanatik

 • 241 St Machin Barn

 • TA Barn nan Manhattan College

 • Canal St MTA Station

 • Estasyon 125th St

 • 59th St Station Transit Authority

 • 57 St Station Transit Authority

 • Estasyon Myrtle Ave

 • Jamaica Ave Station

 • Soustasyon Northern Boulevard

 • Roosevelt Ave Soustasyon

 • Eastern Parkway Transit Authority

 • Reyabilitasyon transpò piblik Nevins St

 • MTA Broadway Faz II

 • Tèminal Stillwell Avenue

 

Enstitisyon Edikasyon

 • PS 228

 • PS 242

 • Old Boys High School

 • PS 268

 • PS 135

 • PS 63

 • Carl C Icahn Middle School

 • Lekòl segondè Queens Gateway

 • Lekòl Van Nest

 • Lekòl Asanble Iben

 • CUNY School of Law

 • PS 313

 • PS 35

 • Harlem Dream Charter School

 • PS 77K

 • PS 19Q

 • PS 160K

 • Lekòl Segondè Amityville

 • Lekòl Valley Stream

 • Lekòl segondè Sachem

 • Lekòl Middle Country

 • Suffolk Community College

 • PS 14

 • PS 70

 • PS 89

 • PS 292

 • PS 340

 • Lekòl Segondè Concord

 • PS 242 – College Point

 • Andrew Jackson - Windows

 • PS 63

 • New York Tech NYIT

 • Lekòl Bellmore

 • Lawrence Tenis Court

 • Lawrence lekòl

 • Lekòl Oceanside

Rekreyasyon​

 • Chemen bisiklèt Rivyè Hudson

 • Tobay Beach Pavillion

 • Jaden Botanik

 • Piknik House Prospect Park, Brooklyn

 • HRPT Pier 96

 • HRPT teren atletik

 • Wantagh pisin

 • Mize Vanderbuilt

 • Atlantik Beach twalèt

 

Healthcare 

 • Lopital Van Etten

 • Lopital Coney Island

 • Sant Sikyatrik South Beach

 • Mezon retrèt Yaphank

 • Kings County Hospital Food Service Bldg.

 • Lopital Jacoby

 • Sant Medikal Konte Nassau

 • Mezon retrèt Holly Patterson

Konsèvasyon Istorik

 • Pilgrim State Stair Tower

 • Sands Point Preserve Falaise Vanderbilt Ete Kay

 • Retablisman istorik kay Vander Ende-Onderdonk

 

Enteryè

 • IS 52

 • NYC Housing Authority – Deklab Avenue

 • Dennison Building

 • Bibliyotèk College Point Poppenhusen

 • Akademi Maritim

 

Miscellaneous 

 • Hugh L Carey Service Building

 • Plant Tretman Staten Island

 • Spring Street Kondo Konstriksyon

 • Tipping Garaj Depatman Sanitasyon

 • Mòg Konte Suffolk

 • Twalèt Piblik Port Washington

 • Port Washington Dlo Polisyon Plant

 • Prizon Konte Nassau

 • Centerport pon

 • Plant Kontwòl Polisyon Dlo Cedar Creek

 • Santral Islip Stair Tower

 • Jones Beach Water Tower ("Kreyon an")

 • Roslyn Grist Mill

 • Freeport Housing Development

 • Chanjman Lojman Freeport

 • Depatman Ponpye Rockville Center

 • Sanitasyon Garaj Ignifuje/Remodeling

bottom of page